Cégalapítás a Logosznál

Vállalkozás indítása előtt sok szempontot kell figyelembe venni, nem elegendő azt tudni mit szeretnénk csinálni, hanem, hogy mindezt hogyan akarjuk megvalósítani. Ehhez kell megtalálni a vállalkozás megfelelő jogi formáját, és ki kell választani a számunkra vélhetően legkedvezőbb adózási módot. A cégalapítás legnépszerűbb formái a betéti társaság (Bt.) és a korlátolt felelősségű társaság (Kft.)Az alábbiakban Bt. és a Kft, legalapvetőbb jellemzőit nézzük át:
Betéti társaság (Bt.) alapítása
Betéti társaság alapításához legalább két tag szükséges, egy beltag és egy kültag; egy személyes Bt. nincs. A beltag a társaság működéséért teljes vagyonával, korlátlanul felelős, a kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel.

Bt. tevékenységi köre
Bt. alapításnál egy fő tevékenységi kör megjelölése kötelező, ám ezek mellett lehetőség van más tevékenységek feltüntetésére is.

Bt. induló tőkeigénye
A Bt. legegyszerűbb gazdasági társaságforma, a társaság tagjai törzsbetétjükkel hozzák létre, az összeg nincs konkrétan meghatározva, akár 2000 forinttal is lehet alapítani.

Bt. képviseletre jogosult tagjai
A társaság üzletvezetésére ügyvezető jogosult, a Ptk. szerint a beltag látja el a betéti társaság ügyvezetői tevékenységét. 

Mennyibe kerül egy Bt. alapítása?
1.) cégbejegyzési illeték díja 25.000 Ft
2.) az ügyvédi költség díja 15.000 Ft-tól
3.) a székhelyül megjelölt ingatlan tulajdonlapjának ellenőrzése
4.) cég bélyegző készítés - melyet a Logosz csomagajánlat tartalmazza
Logosz cégcsoport ajánlatai itt érhetőek el>> 

Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) alapítása
Kft. alapítható egy vagy több taggal. Egyszemélyes Kft.-t akkor érdemes alapítani, ha az alapító személyesen végez olyan vállalkozási tevékenységet, amelynek alacsony a költségigénye. A Kft. nagy előnye a Bt.vel szemben, hogy a vállalkozás tulajdonosainak anyagi felelőssége csak a cégben lévő tulajdonrészük erejéig terjed, azaz nem teljes körű. 

Kft. tevékenységi köre
A társasági szerződésben egy fő tevékenységi kör megjelölése kötelező, ám ezek mellett lehetőség van más tevékenységek feltüntetésére is.

Kft. induló tőkeigénye
A korlátolt felelősségű társaság alapító tőkéje 2014. március 15. óta 3.000.000 Ft. Ezt az összeget a társaság alapításakor teljes egészében, vagy az alapító(k) által vállalt egy részét (pl. 100.000 Ft-ot) a társaság rendelkezésre kell bocsájtani. Amennyiben nem a teljes tőke kerül befizetésre, a társaság létesítő okiratában meg kell határozni a tőke kiegészítésének végső időpontját. 

Kft. ügyvezető felelőssége
A gyakorlatban a legtöbb esetben a Kft tagja egyben ügyvezetői tisztséget is ellát, a korlátolt felelőssége azonban csak a tagi minőségben tett intézkedésekre vonatkozik. Az ügyvezetői minőségben megtett intézkedésekre a korlátozás nem érvényesül, tehát alapesetben az ügyvezető teljes vagyonával felelős. Az új Ptk. szerint abban az esetben, amennyiben az vezető tisztségviselő e minőségében harmadik személynek kárt okoz, úgy ezért az ügyvezető a társasággal egyetemlegesen felel.

Mennyibe kerül egy Kft. alapítása?
1.) cégbejegyzési illeték díja : 50 000 Ft
2.) JÜB (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer) lekérdezés díja: 1.700 Ft / fő (minden azonosítandó személynek fizetnie kell – mindenkinek, aki aláír) Logosz cégcsoport ezt a díjat átvállalja
3.) tulajdoni lap díja az  ingatlan (székhely, telephely, fióktelep után is) tulajdoni lapjának ellenőrzése -  Logosz cégcsoport ezt a díjat átvállalja
Logosz cégcsoport ajánlatai itt érhetőek el>> 

Nincsenek megjegyzések

Üzemeltető: Blogger.