Vállalkozásokat érintő adó változások 2017-ben

A Nemzetgazdasági Minisztérium által javasolt új adócsomag szerint jelentős változások, a közterhek és az adóbürokrácia csökkentése várható a 2017-es évben.  Duplázzák a kata és a kiva bevételi, illetve értékhatárát, mindenki számára eltörlik a kamatjövedelem után fizetendő 6 százalékos egészségügyi hozzájárulást és a különböző jövedelmeket terhelő, eddig öt kulcsos rendszer kétkulcsossá válik.

Kata – ami számlán van, abból bevétel lehet
A KATA-nál jövőre a bevétel megszerzésének időpontjának szabályozása is kiegészítésre kerül. Eszerint ha a bevétel megszerzésének időpontja az adóalanyiság megszűnésének napja is lehet, ha a katás által kiállított bizonylat ellenértékét az adóalanyiság utolsó napjáig nem szerezte meg.
Az indoklás szerint a Katv. nem rendelkezik a kisadózó vállalkozás bevétele megszerzésének végső időpontjáról, így a jelenleg hatályos rendelkezések szerint az adóalanyiság időszakában kiállított bizonylat alapján a Tao.törvény és az Szja tv.szerinti adóalanyiság időszakában befolyt bevétel nem képezi sem a kisadózó vállalkozások tételes adója, sem pedig a társasági adó, illetve a személyi jövedelemadó alapját.
Az adóelkerülés megszüntetésének biztosítása érdekében indokolt a kisadózó vállalkozás bevételének és a bevétel megszerzése időpontjának kiegészítése. Könnyítés viszont, hogy a kisadózó vállalkozás bevételének nem lesz része a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás.

A módosítás átmeneti rendelkezés alapján a 2014. évtől visszamenőlegesen is alkalmazható. Szintén könnyítés, hogy kiegészítő tevékenységet folytató kisadózókat mentesítenék a tételes adó megfizetése alól azokra a hónapokra, amikor keresőképtelenek.

Kisvállalati adó változások
A kisvállalati adó szerinti adózást az az adózó választhatja, melynek az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt. A kisvállalati adóalanyiság akkor szűnik meg, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta a 100 főt.

Az NGM közleménye arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes december 31-ig minden kisvállalkozónak átgondolni a katára (kisadózók vállalkozások tételes adójára) váltást, hiszen jövőre a kétszeresére - 6 millió forintról 12 millióra - nő a KATA bevételi határa. Az értékhatár felemelésének köszönhetően jövőre még többeknek biztosíthat jelentős adómegtakarítást, egyszerűbb könyvvezetést és kevesebb adminisztrációt.

A kisvállalati adó (kiva) választásával az áttérésre jogosult, foglalkoztatottal rendelkező cégeknek több mint 80 százaléka jobban járna. Jövőre az arány még tovább javulhat. A kormány támogatja a gyors növekedésű középvállalkozásokat is, ezért duplájára emeli a már kivázó cégeknél a kiva alanyiság megszűnését eredményező értékhatárt. A belépési értékhatár továbbra is 500 millió forint marad, azonban mindaddig a kivában maradhat a cég, amíg el nem éri az 1 milliárd forintos mérlegfőösszeget.

Illetékmenetes bejegyzés
Illetékmentes lehet a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló cégbírósági eljárás is.

Nem lesz eho a kamatjövedelem után
A közteher csökkentés mellett egyszerűsödnek az egészségügyi hozzájárulás (eho) szabályai is. Jövőre senkinek nem kell a kamatjövedelem után 6 százalékos mértékű ehot fizetnie. Az eddig a különböző jövedelmeket terhelő, öt kulcsot (6 százalék, 14 százalék, 15 százalék, 20 százalék, 27 százalék) tartalmazó rendszer kétkulcsossá válik, csak a 14 százalékos és a 27 százalékos mérték marad fenn.

Áfa
Nemcsak adómegtakarítást, hanem jelentős adminisztrációcsökkentést is hoz az áfában az alanyi mentesség értékhatárának 6 millióról 8 millió forintra emelése. Az új, 8 millió forintos limitnek köszönhetően még több vállalkozás választhatja 2017-től az alanyi mentességet, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozónak nem kell áfát felszámítania és fizetnie az államkasszának, sőt még áfa bevallást sem kell benyújtania.

Nincsenek megjegyzések

Üzemeltető: Blogger.