Törzstőke emelés 2017 - Kiket érint?

A cégek kötelező törzstőke emelésének végső határideje 2017.03.15-én lejár, ezért minden érintett cégnek módosítania kell az alapító okiratát, és meg kell emelnie a törzstőkéjét, ellenkező esetben bírságra lehet számítani. Ez az időpont már nem az első határidő kitolás Kft-k törzstőkéjének új Ptk. szerinti mértékre, vagyis 3 millióra való felemelésére. Rövid összefoglaló, kiket érint a törzstőke emelés.


Az új Ptk. 2014.március 15. napjától van hatályban (2013. évi V. törvény), a törvény 3:161. §-a, - mely a társaságok törzstőkéjét és a törzsbetétek fogalmát és mértékét szabályozza - kimondja, hogy a társaságok törzstőkéje nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. Mivel a törvény hatályba léptette a 3 milliós törzstőke szabályt, így minden 500 ezres törzstőkés cég kénytelen volt, vagy lesz 2017. március 15-ig törzstőkéjét a törvényi határig megemelni.


Ha a cég törzstőkéje nem éri el ezt az előírt mértéket, akkor dönteni kell a felemeléséről, mégpedig határidőig. A határidő betartása azért is fontos, mert annak letelte után a cégek bírságra számíthatnak, de legvégsőbb esetben a büntetés a társaság törlése lesz.


Kiket is érint tehát a törzstőke emelés?

  • a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaságokat, amelyek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot,
  • a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaságokat, akiknek a jegyzett tőkéje ugyan eléri a hárommillió forintot, de létesítő okiratuk valamely rendelkezése nem áll összhangban az új Ptk rendelkezéseivel. 
  • azon egyéb gazdasági társaságokat, pl. Bt, KKt, Rt, amelyeknek a létesítő okirata nem áll összhangban az új Ptk rendelkezéseivel.

Azok a cégek, amik már be vannak jegyezve, vagy amelyeknek még folyamatban van a bejegyzése, de a tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, annak a következő társasági szerződés módosításkor erről rendelkeznie kell, valamint összhangba kell hoznia az alapító okiratát az új Ptk szabályaival. A jogszabály szerint a cégeknek nem csak a törzstőkét kell felemelnie, hanem át kell térnie az új Ptk. hatálya alá is, hiszen a régi cégek még a Gt. szerint alakultak meg.

(Forrás: mixin.hu;cegalapitas.net)

Törzstőke emelés minden kérdésében rendelkezésére állunk!
Tekintse meg csomagajánlatainkat és vegye fel velünk a kapcsolatot!


TÖRZSTŐKE EMELÉS CSOMAG AJÁNLATOK ERRE>>Nincsenek megjegyzések

Üzemeltető: Blogger.